Kim jest twórca i jakie ma prawa? Czym jest dzieło i jak jest chronione?

Kim jest twórca i jakie ma prawa? Czym jest dzieło i jak jest chronione?

Prawo autorskie to temat ważny, choć często nieuświadomiony, dotykający wielu życiowych aktywności i bywający wyjątkowo złożony. W czasie dynamicznego rozwoju technologii, demokratyzacji procesu twórczego, coraz większej dostępności szeroko rozumianych dóbr kultury, wreszcie balansowania na granicy rzeczywistości i świata wirtualnego, wymaga szczególnej uwagi. Wiele aspektów własności intelektualnej można interpretować na bardzo różne, często sprzeczne ze sobą sposoby, a dyskusje o zakresie ochrony prawnoautorskiej wzbudzają liczne kontrowersje. Dlatego tak istotna jest wczesna edukacja i budowanie świadomości na temat niezbywalnych, osobistych praw autorskich oraz możliwości związanych z ich dozwolonym użytkiem.

Celem ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej „Jesteś twórcą – masz prawo” jest uświadomienie uczniom szkół podstawowych, że wiele ich kreatywnych działań może być dziełem, zaś skutek ich aktywności należy do nich. Przedsięwzięcie pomoże zrozumieć młodemu pokoleniu w jaki sposób efektami swojej pracy mogą się dzielić z innymi. Uczniowie dowiedzą się jak odpowiedzialnie, zgodnie z prawem, korzystać z dzieł innych, zarówno offline jak i online. Chcemy promować wszelkie formy twórczego i pozytywnego wykorzystania zasobów sieciowych oraz nowych technologii. Przede wszystkim jednak chcemy zainspirować dzieci do twórczego działania, przy zachowaniu szacunku dla pracy i praw innych.

Organizatorem kampanii „Jesteś twórcą – masz prawo” jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne, instytucja kultury, która specjalizuje się w wydawaniu materiałów nutowych, książek, czasopism, i płyt, z zakresu muzyki klasycznej, rozrywkowej, jazzu i muzyki filmowej. Od 1945 roku zajmuje się utrwalaniem i upowszechnianiem w Polsce i zagranicą dorobku polskich twórców, prowadzi działalność promocyjną i edukacyjną na wszystkich kontynentach. Wśród publikacji Oficyny znajdują się dzieła Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego, Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego czy Grażyny Bacewicz. Szczególne uznanie zyskało pierwsze na świecie źródłowo-krytyczne wydanie wszystkich dzieł Fryderyka Chopina pod redakcją prof. Jana Ekiera oraz dwunastotomowa Encyklopedia Muzyczna. Z publikacji PWM korzystają zarówno najmłodsi adepci sztuki muzycznej, jak i uznani artyści, orkiestry, wykładowcy oraz liczni melomani.

Od 75 lat opiekujemy się dziełami polskich twórców. Publikujemy nuty, książki, albumy, wydajemy płyty, produkujemy filmy, promujemy w Polsce i na świecie polską kulturę, organizujemy wydarzenia kulturalne i prowadzimy działalność edukacyjną. Dlatego tak bardzo zależy nam na budowaniu wśród odbiorców kultury świadomości o własności intelektualnej, a tym samym promocji pozytywnych postaw społecznych w kontekście szacunku do twórcy i jego pracy. Kreatywność nie jest tylko domeną uznanych artystów. Dzieci i młodzież dysponują ogromnym potencjałem twórczym i warto zadbać o to, aby pasje i talenty najmłodszych, realizowane w świecie rzeczywistym i wirtualnym, nie tylko stały w zgodzie z literą prawa, ale by były należycie przez nie chronione.

dr Daniel Cichy, dyrektor – redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego