,,Bierzmy się do dzieła!” oraz konkursy dla uczniów i nauczycieli

Twórca?! Hmm, kto to taki? I czym tak właściwie jest dzieło?

1

Zaproś swoją klasę i bierzcie się do działa! Stwórzcie pracę konkursową, która w kreatywny sposób pokaże jak rozumiecie pojęcie twórcy i dzieła.

2

To może być rysunek, piosenka, wiersz, zdjęcie, krótki film wideo… To Wy jesteście twórcami, a dzieło zaczyna się od pomysłu.

3

W konkursie może wziąć udział grupa minimum 3 osób pod opieką nauczyciela.

4

Dzieło Twojej klasy wraz z formularzem zgłoszeniowym wyślijcie na maila:
dodziela@jestestworca.pl lub na adres:

Polskie Wydawnictwo Muzyczne,
Al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków

z dopiskiem „Bierzmy się do dzieła!”

 

5

Nagroda? Sprzęt audio-video dla Waszej szkoły, który pozwoli Wam tworzyć kolejne dzieła.

6

Kiedy: Czas na przesyłanie prac mija 30 września 2020 r.

7

Konkurs indywidualny dla uczniów „Do dzieła… Akcja!”

 Spędzając czas w domu można zostać gwiazdą? Polskie Wydawnictwo Muzyczne zaprasza do udziału w konkursie „Do dzieła… Akcja!”, skierowanym do uczniów szkół podstawowych, do którego można zgłaszać się indywidualnie lub z rodzeństwem.

8

W ramach pracy konkursowej należy przygotować krótkie nagranie audiowideo w formie odpowiedniej do publikacji w mediach społecznościowych (TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook) przedstawiające kreatywne sposoby walki z nudą.

Krótkie nagranie (30 s – 1 min. 30 s) musi być opatrzone hasztagami: #dodziela #akcja #zostajewdomuitworze #jestemtworca #pwmedition

9

Na zwycięzcę oraz autorów wyróżnionych prac czekają atrakcyjne nagrody – telefony Samsung A40, głośniki oraz słuchawki bezprzewodowe. Sprzęt elektroniczny został ufundowany przez ZIPSEE Cyfrowa Polska, partnera kampanii.

10

Konkurs indywidualny dla nauczycieli na 9. scenariusz lekcji

Zapraszamy wszystkich nauczycieli wszystkich etapów kształcenia, niezależnie od nauczanego przedmiotu, do udziału w konkursie na dodatkowy scenariusz lekcji związany z prawem autorskim. Praca konkursowa, składająca się ze scenariusza lekcji oraz karty pracy dla ucznia musi opierać się na autorskich materiałach i metodach pracy nauczyciela.

11

Liczy się kreatywność i nieszablonowe podejście do tematu, dlatego zachęcamy do urozmaicania pracy materiałami pomocniczymi przygotowanymi przez autora lub do wykorzystania materiałów filmowych zamieszczonych na stronie www.jestestworca.pl.  Nagrodami w konkursie będą tablet oraz kamera. Sprzęt elektroniczny,  który został ufundowany przez ZIPSEE Cyfrowa Polska, partnera kampanii, z pewnością zachęci do dalszej kreatywnej pracy.

12

Na zgłoszenia do konkursów indywidualnych PWM czeka do 1 czerwca br., a wyniki zostaną ogłoszone do 10 lipca br.