,,Bierzmy się do dzieła!” Ogólnopolski konkurs dla klas szkół podstawowych

Twórca?! Hmm, kto to taki? I czym tak właściwie jest dzieło?

1

Zaproś swoją klasę i bierzcie się do działa! Stwórzcie pracę konkursową, która w kreatywny sposób pokaże jak rozumiecie pojęcie twórcy i dzieła.

2

To może być rysunek, piosenka, wiersz, zdjęcie, krótki film wideo… To Wy jesteście twórcami, a dzieło zaczyna się od pomysłu.

3

W konkursie może wziąć udział grupa minimum 3 osób pod opieką nauczyciela.

4

Dzieło Twojej klasy wraz z formularzem zgłoszeniowym wyślijcie na maila:
dodziela@jestestworca.pl lub na adres:

Polskie Wydawnictwo Muzyczne,
Al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków

z dopiskiem „Bierzmy się do dzieła!”

 

5

Nagroda? Sprzęt audio-video dla Waszej szkoły, który pozwoli Wam tworzyć kolejne dzieła.

6

Kiedy: Czas na przesyłanie prac mija 23 kwietnia 2020 r.