Wyniki konkursu głównego „Bierzmy się do dzieła!”

Prawo autorskie dotarło do ponad 40 mln odbiorców od początku tego roku. Polskie Wydawnictwo Muzyczne kończy ogólnopolską kampanię edukacyjną  skierowaną do dzieci i nauczycieli „Jesteś twórcą masz prawo” oraz ogłasza wyniki konkursu głównego dla szkół „Bierzmy się do dzieła!”

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, powszechnych i artystycznych. Zachęcaliśmy w nim do tworzenia prac w kreatywny sposób nawiązujących do tematu praw autorskich z wykorzystaniem wiedzy zaczerpniętej z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie www.jestestworca.pl. Dziś z dumą ogłaszamy, że zwycięską pracę przygotowali uczniowie z OSM I st. nr 3 im. prof. M. Zduniak w ZS 20 we Wrocławiu pod opieką p. Barbary Kowalczyk i to oni otrzymają od nas nagrodę w postaci sprzętu audio-wideo!

O zwycięstwie i przyznaniu głównego wyróżnienia zadecydowało nasze jury obradujące w składzie:

  • Przewodniczący Jury Adam Sztaba – kompozytor, aranżer, dyrygent;
  • dr hab. Grzegorz Mania – prawnik, pianista, przewodniczący Rady Programowej kampanii „Jesteś twórcą – masz prawo”;
  • Agnieszka Przekupień – wokalistka, aktorka, polonistka;
  • Marta Zabłocka – rysowniczka, ilustratorka, twórczyni i koordynatorka przestrzeni społecznej „Życie na kreskę”;
  • Janina Warzecha – prawnik, członek Rady Programowej kampanii;
  • dr Daniel Cichy – dyrektor – redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, ale jednocześnie nie zapominamy o pozostałych kreatywnych zespołach, które zgłosiły swoje dzieła w naszym konkursie, i informujemy, że wszyscy uczniowie, którzy przesłali do nas swoje prace, otrzymają nagrody rzeczowe.

Celem kampanii „Jesteś twórcą – masz prawo” od początku było uświadomienie najmłodszym wagi ich twórczej działalności oraz pomoc w zrozumieniu, jak efektami swojej pracy mogą dzielić się z innymi. Poprzez szeroko zakrojone działania digitalowe, kampanię outdoorową, szkolenia dla nauczycieli oraz ścisłą współpracę z mediami i partnerami przedsięwzięcia, w tym siecią kin Multikino w całej Polsce, Polskie Wydawnictwo Muzyczne pobudzało ciekawość dzieci oraz ich rodziców i nauczycieli, jednocześnie ucząc szacunku do pracy innych.

Projekt składał się z dwóch filarów: działań edukacyjnych oraz ogólnopolskiej kampanii informacyjnej. Istotnym elementem całej kampanii były przygotowane przez ekspertów materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych – scenariusze lekcji o prawie autorskim, które uzupełnia cykl ośmiu filmów edukacyjnych. Materiały, nawet po zakończeniu kampanii, będą dostępne bezpłatnie.

Patronat Honorowy nad kampanią „Jesteś twórcą – masz prawo” objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenas Główny PKN ORLEN. Patronami medialnymi przedsięwzięcia są Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A. W kampanię zaangażowali się partnerzy: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Związek Cyfrowa Polska, Librus – dostawca elektronicznych dzienników lekcyjnych, oraz Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów.